Dostępność bez barier w podróży

Gartenträume oferują duży wybór atrakcji dla ludzi z niepełnosprawnościami Parki są dostosowane przeważnie bez większych ograniczeń dla użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej. Podczas poszukiwania zakwaterowania bez ograniczeń  i specjalnych rozwiązań pomagają osoby kontaktowe w parkach jak i informacje turystyczne na miejscu.

6. Pałac i park Harbke

Ścieżki w parku są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim. Ograniczenia dla osób na wózkach inwalidzkich można znaleźć w Oranżerii oraz w kościele.

Do Parku

20. Park krajobrazowy Spiegelsberge, Halberstadt

Z oznakowania  architektury parku w krajobrazie parku Spiegelsberg mogą korzystać rownież osóby niedowidzące. Ze względu na topografie niemożliwe jest nieograniczone korzystanie dla osób  o ograniczonej sprawności ruchowej.

Do Parku

28. Pałac i park Köthen

Cały park zamkowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wszystkie miejsca są łatwo dostępne, a wejścia są bez barier.

Należące zrobić parku zamkowego centrum wystawowe JEST rowniez DOSTĘPNE Bez Barier.

Do Parku

40. Ogrody Reichardta, Halle (Saale)

Ze względu na trudne położenie topograficzne ogród Reichardts  może być używany tylko w części przez osóby niepełnosprawne. Toaleta publiczna na parkingu / placu przy Fahrstrasse jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do Parku

41. Amtsgarten Halle (Saale)

Ze względu na trudne położenie topograficzne ogród urzędowy jest tylko w części dostępny  dla osób niepełnosprawnych. Toaleta publiczna na parkingu / placu przy Fahrstrasse jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do Parku

42. Ogród Botaniczny Halle (Saale)

Drogi ogrodu botanicznego są w większości przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale  toalety nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Ogród jest regularnie odwiedzany przez osoby niepołnosprawne intelektualnie jak i przez ososby niedowidzące.

Do Parku

Erlebnisland Panorama
Interaktive Panoramen von der Seite erlebnisland.de
DB Regio Widget
Das DB-Regio-Widget wird bei den Park angeboten, um eine individuelle Anreise mit der Deutschen Bahn heraussuchen zu können.
Google Maps
YouTube
Vimeo
PHP Sitzung
Matomo